יום ראשון, 7 באפריל 2019

תרום קמחא דפסחא לעניי פתח תקווה

מגבית קמחא דפסחא היא שונה משאר מגביות השנה, ודורשת מגבאי קופת הצדקה היערכות נרחבת זמן רב מראש.
לפני חג הפסח, מלבד החלוקה של תמיכות כספיות, המועברות למשפחות בדרך כבוד, מחולקות גם חבילות רבות של מוצרים למשפחות הנזקקות, כל אחת ואחת לפי הבדיקות שישבו ובדקו רבני הקופה. הנזקקים הגדולים יותר, שרמת העוני אצלם חריפה יותר, וצריכים לפרנס משפחה גדולה יותר, מקבלים חבילה יותר גדולה, והאחרים מקבלים חבילות קטנות יותר.
כמובן, חלוקת המוצרים דורשת מגבאי הקופה היערכות לוגיסטית מקיפה, על מנת לשנע את כל המוצרים למרכז החלוקה, ומשם על ידי מתנדבים לבתי המשפחות.

תרום עכשיו, והשתתף במצווה הגדולה של חלוקת קמחא דפסחא למשפחות הנזקקות מעניי העיר פתח תקווה.
באפשרותך לתרום בצורה ישירה מהירה ומאובטחת באתר של קופת צדקה פתח תקווה.
או בטלפון, 1800-20-40-50.
מתנדבים המעוניינים לסייע בחלוקת מוצרי מזון, יכולים לפנות אף הם למספר הטלפון האמור לעיל.