יום שלישי, 19 במרץ 2019

מגבית מתנות לאביונים פתח תקווה תשע"ט

ההכנות במשרדי הקופה לקראת המגבית השנתית של מתנות לאביונים, נכנסות להילוך גבוה.
גבאי הקופה מעיינים בבקשות המונחות על שולחנם, בודקים את הפרטים של כל מקרה ומקרה, לקראת ישיבת ועדת הרבנים, שתדון ותכריע בכל מקרה לגופו, אם הוא ראוי להיכלל בין האביונים אשר יקבלו את מתנותיהם של תושבי העיר. הדיונים הם מעמיקים, ומתנהלים באוירה של כובד ראש, שהלא בדיני נפשות מדובר כאן.

הקריאה לציבור לקראת המתנות לאביונים, אף היא כבר יצאה לדרך, בדגש על שתי נקודות עיקריות, הנובעות מהלכות מתנות לאביונים.
הראשונה מביאה את פסק הרמב"ם, שמצוה להרבות במתנות לאביונים יותר משאר כל מצוות היום של פורים, מקרא מגילה, סעודת פורים, ומשלוח מנות. ונקודה שניה הבאה אף היא לידי ביטוי במודעות, מסבה את תשומת לב הציבור לחשיבות לתרום את המתנות לאביונים לעניי העיר פתח תקווה דווקא, אף זאת על פי גדרי ההלכה.

הרב חיים הרשברג זצ"ל

בשבת האחרונה נפטר בעירנו הרב חיים ניסן הרשברג, מגדולי התלמידי חכמים בעיר, ואחד המיוחד בשיעורי התורה ובשיחות המוסר שהעביר במגוון רחב של בתי כנסיות ובתי מדרשות ברחבי העיר, ומחוצה לה, וזכה להעמיד תלמידים רבים שהיו דבוקים בו ובתורתו.
הרב הרשברג שבחייו היה סמל לפשטות וצניעות, השאיר אחריו משפחה גדולה וענפה, מתוכם שלושה ילדים שעדיין לא זכה להכניסם לחופה.
הרב חיים הרשברג

קופת צדקה פתח תקווה התגייסה לפתוח קרן לטובת המשפחה, על מנת שתהיה קרן לעזרה יומיומית במקרה הצורך, ולקראת נישואי הילדים בעזר ה'.
בתרומה אחת לקרן משפחת הרב הרשברג, תוכלו לזכות למצוות רבות, להרנין לב אלמנה, ולשמח יתומים, וגם בהכנסת כלה.

ניתן לתרום עכשיו בתרומה ישירה מאובטחת ישירות לקרן משפחת הרב הרשברג
או באמצעות המוקד הטלפוני של הקופה, 1800-20-40-50ולהדגיש שהתרומה היא עבור קרן משפחת הרב הרשברג.

יום שלישי, 5 במרץ 2019

רבני העיר מאוחדים

רבני העיר פתח תקווה עומדים מאחורי קופת העיר פתח תקווה, ומנחים את פעולותיה.