יום שלישי, 19 במרץ 2019

מגבית מתנות לאביונים פתח תקווה תשע"ט

ההכנות במשרדי הקופה לקראת המגבית השנתית של מתנות לאביונים, נכנסות להילוך גבוה.
גבאי הקופה מעיינים בבקשות המונחות על שולחנם, בודקים את הפרטים של כל מקרה ומקרה, לקראת ישיבת ועדת הרבנים, שתדון ותכריע בכל מקרה לגופו, אם הוא ראוי להיכלל בין האביונים אשר יקבלו את מתנותיהם של תושבי העיר. הדיונים הם מעמיקים, ומתנהלים באוירה של כובד ראש, שהלא בדיני נפשות מדובר כאן.

הקריאה לציבור לקראת המתנות לאביונים, אף היא כבר יצאה לדרך, בדגש על שתי נקודות עיקריות, הנובעות מהלכות מתנות לאביונים.
הראשונה מביאה את פסק הרמב"ם, שמצוה להרבות במתנות לאביונים יותר משאר כל מצוות היום של פורים, מקרא מגילה, סעודת פורים, ומשלוח מנות. ונקודה שניה הבאה אף היא לידי ביטוי במודעות, מסבה את תשומת לב הציבור לחשיבות לתרום את המתנות לאביונים לעניי העיר פתח תקווה דווקא, אף זאת על פי גדרי ההלכה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה