יום שישי, 24 במאי 2019

הסגולה הנדירה לרפואה שלמה

הגאון רבי יצחק זילברשטיין מעיד בספרו 'ברכי נפשי', אודות הסגולה שנהגו בה אנשי פתח תקווה הזקוקים לישועת בענייני רפואה.
ביום הזכרון של הרב פרידמן שחל בכ"ב אייר, עולים רבים לקברו, ונושעים בתפילות שהם עורכים שם בענייני רפואה.
מי היה רבי יעקב שלמה פרידמן?

רבי יעקב שלמה נולד בשנת תר"ן בעיר דינוב שבגליציה, למד בישיבות והוסמך לרבנות. בימי השואה, גלה לסיביר, וכך ניצל מאימי הנאצים, אחרי המלחמה הגיע לברלין, שם כיהן כרב ודיין במחנה פעלדאפינג, אחד המחנות הגדולים, בו התקבצו שארית הפליטה אחרי המלחמה. 

לימים העיד על עצמו, כאשר הספיד את ידידו ורעו, רבי יצחק גראניק:
שטיפלו יחד בשלושים אלף תיקים של עגונות שהתעוררו כתוצאה מהשואה.

רבי יעקב שלמה הכהן פרידמן

בשנת תשט"ז עלה לארץ ישראל, ונתיישב בפתח תקווה, ונתמנה לכהן כרב בית הכנסת זכר חיים
בפתח תקווה פעל רבות בעניני גמילות חסדים, וביקור חולים, הקים קופת 'מתן בסתר', נהל קופת גמ"ח גדולה, ואף קיים בגופו במסירות נפש מצוות ביקור חולים, בבתי החולים הסמוכים לביתו, בית חולים השרון, ובמוסד השיקומי ביתת רבקה. 
פעילותו זו זכתה להכרה רשמית על ידי תושבי העיר, כאשר בשנת תשמ"ב הוכר הרב פרידמן בתואר יקיר העיר פתח תקווה. [לימים בעת ההכרזה על פתיחת קולנוע היכל בשבת, החזיר הרב פרידמן את התעודה לעירייה].

בספרו 'ברכי נפשי' על פרשת השבוע, פרשת במדבר, מספר רבי יצחק זילברשטיין מעט מפלאותיו של הרב פרידמן בעניני ביקור חולים, וכוחו הגדול בישועה לחולים.כעת ישנה הזדמנות להעביר שמות לתפילה על קברו של הצדיק מפתח תקווה, ביום פטירתו החל ביום שני כ"ב אייר.

הזכות שמורה לחותמי הוראות קבע לטובת עניי העיר. תורמים אשר מחזיקים בהוראת קבע, או המעוניינים למסור שמות לתפילה על קברו של הצדיק, יכולים לעשות זאת כעת בתרומה ישירה באמצעות אתר נדרים, או במוקד הטלפוני של הקופה, 1800-20-40-50

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה